Formularz odkupu energii

Wniosek
Podgląd umowy
Gratulacje

Moc instalacji w kWp

Dane firmy

NIP

Kod pocztowy

Ulica

Dane Punktu Poboru

Adres Punktu Poboru Energii

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Nr działki

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer Punktu Poboru Energii

Wprowadź numer PPE

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Nr działki

Kod pocztowy

Miejscowość

Osoba upoważniona do podpisu (reprezentacji)

Imię

Nazwisko

Stanowisko

E-mail

Telefon

Dodaj następną osobę do reprezentacji

E-mail Doradcy Klienta

E-mail

Pomoc

Moc instalacji

Moc instalacji powinna mieścić się w przedziale od 0 do 50 kWp. Wprowadź tę wartość na podstawie rzeczywistej mocy instalacji. Jeżeli faktyczna moc instalacji będzie wyższa niż 50 kWp, umowa odkupu energii wraz z umową na sprzedaż energii może zostać rozwiązana.

Dane firmy

Część danych firmy zostanie automatycznie uzupełniona informacjami z GUS na podstawie podanego przez Ciebie numeru NIP. Możesz je zmodyfikować, ale pamiętaj, że do akceptacji umowy niezbędna jest zgodność danych firmy dostępnych w GUS z tymi na dokumencie umowy.

Adres Punktu Poboru Energii

Adres PPE powinien być zgodny z adresem podanym w umowie sprzedaży energii. Dane adresowe PPE znajdziesz na fakturze dystrybucyjnej. Dokładnie przepisz ten adres z faktury. W niektórych przypadkach może on odbiegać od adresu lokalu, w którym znajduje się PPE. Jeśli adres Punktu Poboru jest taki sam jak adres firmy, zaznacz checkbox, bez wprowadzania danych firmy.

Numer Punktu Poboru Energii

Numer PPE jest widoczny na fakturze dystrybucyjnej. Prosimy o bardzo dokładne przepisanie go. Jest to niezbędny identyfikator przy zmianie sprzedawcy, ale również ze względu na zachowanie ciągłości dystrybucji energii i właściwych za nią rozliczeń.

Upoważnienie do reprezentacji

Tylko osoba, której dane znajdują się w dokumentach rejestrowych spółki lub posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jest upoważniona do podpisu umowy. Jeśli tego wymaga statut spółki, należy wskazać wszystkich podpisujących reprezentantów.

Ta strona korzysta z plików cookies, korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich umieszczenie na Twoim urządzeniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat wykorzystania plików cookies. W każdej chwili możesz zablokować pliki cookies przez zmianę ustawień w wyszukiwarce.