Axpo blog

Udostępnij

Jakie opłaty widnieją na fakturze za prąd?

Chociaż regularnie otrzymujemy i opłacamy faktury za prąd, to dla większości odbiorców nie jest jasne, co kryje się pod poszczególnymi pozycjami na rachunku. W końcu na finalną kwotę widniejącą na fakturze poza samym kosztem energii elektrycznej składa się nawet kilka opłat, które mogą się różnić w zależności od sprzedawcy/dystrybutora.

Z faktury możemy wyczytać kilka istotnych dla nas informacji – m.in. jaka taryfa nas obowiązuje, jaka jest cena jednostkowa energii czynnej czy za jaki okres rozliczeniowy płacimy. Ale znajdziemy tam też przede wszystkim opłaty za:

●     sprzedaż energii, czyli ilość zużytej energii,

●     dystrybucję energii, tzn. za jej przesył za pośrednictwem infrastruktury udostępnianej przez lokalnego dystrybutora. 

Zarówno sprzedawcy, jak i dystrybutorzy naliczają określone opłaty za swoje usługi. Jeśli podpisaliśmy kompleksową umowę ze sprzedawcą i dystrybutorem, ostateczną kwotę do zapłaty otrzymamy na jednym rachunku. Jeśli mamy podpisane osobne umowy ze sprzedawcą i dystrybutorem, wówczas dostaniemy dwie faktury za świadczone przez nich usługi.

Jakie opłaty mogą znaleźć się na Twojej fakturze za energię elektryczną?

Na rachunku za energię widnieje kilka opłat, które najczęściej różnią się w zależności od rodzaju umowy czy tego, jaki jest nasz sposób rozliczeń ze sprzedawcą. Poszczególne opłaty, jak np. handlowa, abonamentowa czy jakościowa, na pierwszy rzut oka mogą być niezrozumiałe, dlatego poniżej wyjaśniamy, co oznaczają.

Opłaty za sprzedaż energii elektrycznej

W przypadku opłat związanych ze sprzedażą prądu kluczową pozycją na fakturze jest opłata za energię czynną. Jej wysokość na rachunku zależy od poziomu zużycia energii i jest określana w złotówkach za kilowatogodzinę (kWh) lub megawatogodzinę (MWh).

Na fakturze możemy znaleźć również opłatę handlową, która jest naliczana przez sprzedawcę w ramach kosztów związanych z obsługą klientów – m.in. rozliczaniem energii, wystawianiem i dostarczaniem faktur czy zapewnieniem gwarancji stałej ceny energii dla firm. Jej wysokość jest niezależna od zużycia prądu.

Opłaty dystrybucyjne za energię

Na rachunku znajdziemy również opłaty naliczane przez dystrybutora. Należy do nich stała opłata przesyłowa związana z kosztami utrzymania i rozwoju sieci elektroenergetycznych i niezależna od ilości pobranej energii. Z kolei zmienna opłata przesyłowa obejmuje koszty dystrybucji prądu, takie jak straty, które ponosi dystrybutor podczas przesyłu energii. Wysokość tej opłaty zależy od poziomu zużycia. 

Inna pozycją na fakturze jest opłata abonamentowa, która dotyczy kosztów związanych z odczytami stanu licznika, wystawieniem rachunku i dostarczeniem go do klienta. Najczęściej jej wysokość zależy od cyklu rozliczeniowego – im częstsze odczyty układu pomiarowo rozliczeniowego, tym wyższa będzie opłata.

Z kolei opłata jakościowa pozwala pokryć koszty utrzymania odpowiednich standardów jakości i parametrów energii. Dodatkowo zawiera także koszt zakupu prądu potrzebnego do zapewnienia rezerw mocy, w tym niezawodnej dostawy energii.

⁠Opłata przejściowa została wprowadzona w 2008 roku jako rekompensata dla dystrybutorów w związku z likwidacją długoterminowych kontraktów sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Pokrywa ona koszt udostępniania systemu elektroenergetycznego i planowania przyszłych inwestycji. Stawka dla gospodarstw domowych jest zależna od rocznego zużycia prądu, a w przypadku przedsiębiorstw od napięcia sieci, do której przyłączona jest firma – dlatego będzie ona inna w przypadku np. sieci średniego i niskiego napięcia.

Jeszcze inną opłatą jest opłata mocowa, która pokrywa koszt gotowości dostarczania prądu w przypadku niedoboru mocy w systemie i zapewnienia dyspozycyjności urządzeń wytwarzających energię. Jest ona zależna od poziomu zużycia prądu.

Do opłat zmiennych, zależnych od ilości pobranej energii, należy też opłata kogeneracyjna. Zapewnia ona dostęp do energii pochodzącej z kogeneracji, czyli procesu jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Na rachunku możemy znaleźć też opłatę OZE wspierającą wytwarzanie zielonej energii i udostępnianie jej odbiorcom. W 2024 roku, podobnie jak w poprzednim, wynosi ona 0 zł. 

Warto zapoznać się z wymienionymi wyżej opłatami, aby rachunki za prąd dla firmy były dla nas przejrzyste. Być może w przyszłości ich znajomość ułatwi nam decyzję o wyborze najbardziej odpowiadającego nam sprzedawcy prądu.

Data Publikacji:

12.6.2024

Tagi:

Poradniki
Reklama 1
Reklama 2

Chcesz poznać szczegóły oferty Axpo?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy z propozycją dla Twojej firmy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Axpo Polska sp. z o.o oraz stosowanie umocowanych partnerów Axpo Polska sp. z o.o, w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Axpo Polska z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa oraz stosowanie umocowanych partnerów Axpo Polska informacji handlowych za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji:

Ostanie wpisy z tej kategorii:

Brak powiązanych postów