Axpo blog

Udostępnij

Komu nie przysługuje upust za energię w 2024 r.?

Sytuacja na rynku energii w 2023 r. nie pozostała bez wpływu na jej odbiorców. Odpowiedzią rządu na gwałtowny wzrost cen prądu było uruchomienie ustawowych mechanizmów mrożenia cen, które zostały podtrzymane do 30 czerwca 2024 r. Rządowe tarcze przewidują także, że uprawnieni odbiorcy mogą otrzymać 10% upustu liczonego od kosztów rozliczeń za energię wykorzystaną w 2023 r., jednak nie wszystkim grupom odbiorców upust przysługuje.

Ustawy, uchwalone 27 października 2022 r.* oraz 7 października 2022 r.**, objęły m.in. mikro-przedsiębiorców, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe nadzwyczajnymi środkami chroniącymi je przed skutkami podwyżek cen energii. W związku z tym mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne podmioty uprawnione mogą korzystać z ceny maksymalnej, która od 1 października 2023 r. wynosi 693 zł/MWh. W 2024 roku części odbiorców uprawnionych przysługuje również upust a ograniczenie zużycia energii w 2023 roku. Warto pamiętać jednak o tym, że nie wszystkim odbiorcom uprawnionym przysługuje prawo do upustu za energię elektryczną – warunki przyznawania zwrotów zostały określone we wspomnianych wyżej ustawach.   

Kiedy odbiorca kwalifikuje się do upustu za prąd wykorzystany w 2023 r.?

Zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. upust przysługuje odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b oraz c  ww. ustawy, czyli małym przedsiębiorcom, średnim przedsiębiorcom oraz mikroprzedsiębiorcom w zakresie zużycia prądu na potrzeby podstawowej działalności, jak również rolnikom, innym niż odbiorcy uprawnieni w rozumieniu ustawy z 7 października 2022 r., zużywającym energię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Więcej o ustawie z 27 października 2022 r. przeczytasz tutaj: https://www.axpo.com/pl/pl/dla-firm/Obsluga-i-pomoc/ustawy-pradowe/ustawa-z-dnia-27-10-22.html

Odbiorcy uprawnieni objęci upustem to zgodnie z ustawą z 7 października 2022 r. odbiorcy z grupy taryfowej G, którzy zużywają energię na cele przypisane tej grupie taryfowej, oraz odbiorcy zużywający prąd na potrzeby budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Kto nie otrzyma upustu za energię w 2024 r.?

Jest kilka grup odbiorców, które nie kwalifikują się do otrzymania upustu. Upust za energię elektryczną w 2024 r. nie przysługuje:

  • jednostkom samorządowym i spółkom realizującym na ich rzecz usługi (np. w zakresie transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, wodociągów, budownictwa mieszkaniowego, organizacji ruchu drogowego, pomocy społecznej etc.)
  • instytucjom takim jak organizacje pomocy społecznej, placówki oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, związki wyznaniowe, spółdzielnie inwalidów, jednostki straży pożarnej, ośrodki działalności kulturalnej, schroniska dla zwierząt etc.
  • podmiotom zapewniającym energię elektryczną przedsiębiorcom, samorządom, instytucjom etc.

czyli odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 ust 2. lit. d, e oraz f) ustawy z 27 października 2022 r.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać upust?

Aby móc skorzystać z upustu za energię elektryczną, trzeba również spełnić konkretne warunki dotyczące poziomu zużycia prądu przez odbiorcę. Uzyskanie upustu w wysokości 10% kwoty rozliczenia sprzedaży energii w 2023 r. zależy od tego, czy odbiorca będzie miał udokumentowane zmniejszenie jej zużycia w ostatnich kilkunastu miesiącach. Okresy porównawcze są nieco inne dla odbiorców biznesowych i indywidualnych, przy czym kwalifikacji podlega każdy punkt poboru energii indywidualnie.

Aby przedsiębiorstwo kwalifikowało się do upustu, poziom zużycia energii pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a 31 grudnia 2023 r. musi być nie większy niż 90% średniego rocznego zużycia prądu w danym punkcie poboru w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r (licząc od dnia rozpoczęcia dostaw).

W przypadku gospodarstw domowych możliwość otrzymania zwrotu dotyczy tych odbiorców, u których zużycie energii od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. wyniosło co najmniej 10% mniej niż średnioroczne zużycie w danym punkcie poboru między 1 października 2021 r. a 31 grudnia 2022 r.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, odbiorca nie otrzyma upustu za energię w 2024 r.

Jeśli zastanawiasz się, czy upust Ci przysługuje, możesz sprawdzić to z naszym Kalkulatorem Upustu – wypełnij formularz, a kalkulację prześlemy na Twój adres e-mail: https://wybieram.axpo.com/kalkulator-upustu

* Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych
mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciuniektórych odbiorców w 2023 r..

** Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z
sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Data Publikacji:

12.6.2024

Tagi:

Poradniki
Z rynku energii
Energia dla firm
Reklama 1
Reklama 2

Chcesz poznać szczegóły oferty Axpo?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy z propozycją dla Twojej firmy.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Axpo Polska sp. z o.o oraz stosowanie umocowanych partnerów Axpo Polska sp. z o.o, w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej tutaj.

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Axpo Polska z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa oraz stosowanie umocowanych partnerów Axpo Polska informacji handlowych za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji:

Ostanie wpisy z tej kategorii:

Brak powiązanych postów